All for Joomla The Word of Web Design

Görsel ve Yazılı Basın Medya Planlama

MEDYA PLANLAMA NEDİR


Medya Planlama nedir sorusunu kısaca şöyle açıklayabiliriz. Bir ürünün ya da bir markanın potansiyel tüketicisine – tanımlanan hedef kitlesine istenilen mesajı – reklamı ulaştırmanın en iyi yoluna ulaşmak için alınan kararlar sürecidir.

Medya planlama yapılırken yanıtlanması gereken sorular

  • Belli bir malı ya da ürünü satın aldırmak üzere kaç potansiyel müşteriye ulaşmalıyım?
  • Hangi mecra ya da mecralarda reklamın yer almasını sağlamalıyım?
  • Müşteriler her reklamı ayda (günde) kaç kez görmeli?
  • Reklam nerede görünmelidir? Hangi pazarlarda ya da bölgelerde?
  • Her bir mecraya ne kadar para harcanmalıdır?

MEDYA PLANLAMA İŞ TANIMI

Medya planlama, içine bir mesajının yerleştirileceği kitle iletişim aracının ya da araçlarının seçilme süreci ve bu araçlarda belirli zamanın satın alınması ve mesajın bu zaman sürecinde yayınlanmasını sağlamak şeklinde de tanımlanabilir. Başka bir şekilde açıklamak gerekirse; medya planlama reklam zamanının ve yerinin reklam ve pazarlama hedeflerine ulaşılmasındaki etkisini belirleyerek bu zamanı ve yeri ayarlama sürecidir.

MEDYA PLANI

Yukarıda söz edilen bütün sorular sorulduğunda ve bu konular üzerinde kararlar verildiği zaman, bütün bunlara bağlı tavsiyeler ve gerekçeler bir sunum ve yazılı bir doküman olarak düzenlenir. Bu da medya planı olarak adlandırılmaktadır. Medya planı, reklamveren tarafından onaylandıktan sonra medyanın seçimi ve kullanımı için detaylı bir proje haline gelir. Medya planı ayrıca medya araçlarına yönelik boş zaman ve yerin alınması için de bir kılavuz işlevini yerine getirir.

Medya planlaması, medya hakkında çeşitli sorulara cevap verilen bir aktivite olarak düşünülmemelidir. Böyle bir bakış açısı gerekli perspektifi sağlama konusunda çok dar kalacaktır. Bunun yerine her bir sorulan sorunun çözülmesi gereken belirli türdeki farklı sorunları veya problemleri ifade ettiğini düşünmek daha uygundur.

MEDYA PLANLAMA AJANSLARI

Medya planlama ajansları, bir dizi probleme yönelik olası en iyi cevapları bulan bir süreç veya bir dizi kararlar zincirinin bir halkası olarak düşünülebilir. Bu anlamda medya planlama ajansları pazarlamacının reklam mesajını en düşük maliyette en yüksek sayıdaki potansiyel müşteriye en etkin şekilde iletmesini sağlayacak medya bileşenlerini bulan ve satın alan profesyonel hizmettir .