All for Joomla The Word of Web Design

İletişim Stratejisi

STRATEJIK PLANLAMA

Reklam ve tanıtım faaliyetleri markaların yaşamsal süreçleri içerisinde önemli bir görev üstlenmektedir. Reklamın ne olduğu, neler yapabileceği veya yapamayacağı noktasında beklentiler her geçen gün daha da artmaktadır. “Reklamı nasıl daha etkili hale getiririz” sorusunun yanıtı konusunda da her gün yeni fikirler üretilmektedir.

Bu noktada, önemli bir görev üstlenen stratejik planlama, ortaya konan kısıtlı bütçe ve sürenin verimliliğini artırma çabası olarak ifade edilmektedir.

STRATEJİK PLANLAMA NEDİR

Stratejik planlama bu noktada önemli bir görev üstlenir. Stratejik planlama ortaya konan kısıtlı bütçe ve sürenin verimliliğini artırma çabası olarak ifade edilmektedir.

Strateji kelimesi, ordu lideri anlamına gelen Yunanca “Strategos” kelimesinden gelmektedir. “Strategos” kelimesi ise düz manasına gelen “Strata” kelimesinden türetilmiştir. Antik dönemde bir savaşı yönetmenin tek yolu, tüm alanı görecek şekilde yüksek bir yerden savaş alanına kuş bakışı bakmaktı. Savaşa ilişkin önemli kararlar bu “genel bakışa” dayanılarak verilmiş ve generaller tarafından uygulanmıştır. Bu bağlamda bakıldığında strateji kelimesi de, diğer birçok terim gibi, askeri kökenlidir. Diğer bir deyişle genel bir bakış açısı üzerinden önemli kararlar verme becerisine “Strateji” denilmiştir.

STRATEJİ NE DEMEK

Strateji kelimesi, ordu lideri anlamına gelen Yunanca “Strategos” kelimesinden gelmektedir. “Strategos” kelimesi ise düz manasına gelen “Strata” kelimesinden türetilmiştir. Antik dönemde bir savaşı yönetmenin tek yolu, tüm alanı görecek şekilde yüksek bir yerden savaş alanına kuş bakışı bakmaktı. Savaşa ilişkin önemli kararlar bu “genel bakışa” dayanılarak verilmiş ve generaller tarafından uygulanmıştır. Bu bağlamda bakıldığında strateji kelimesi de, diğer birçok terim gibi, askeri kökenlidir. Diğer bir deyişle genel bir bakış açısı üzerinden önemli kararlar verme becerisine “Strateji” denilmiştir.

REKLAM STRATEJİLERİ

Reklamverenin ve markanın mesajını, yine reklamveren ve markanın istek ve beklentileri doğrultusunda şekillendiren ve tüketiciye sunan klasik reklam yaklaşımı artık değişmiş, tüketicilerin talep ve beklentileri daha ön plana çıkmıştır. Artık, tüm reklam ve pazarlama iletişimi yaklaşımları hedef kitlenin maddi ve manevi tüm istek ve beklentileri dikkate alınarak oluşturulmaya başlanmıştır.

STRATEJİK PLANLAMA: REKLAM STRATEJİSİ

Reklamveren ve reklamcılar, tüketici ile marka arasında duygusal bağ kurmanın gücünü keşfetmiş ve bu konuda başarı elde edebilmek için stratejik planlamanın gerekliliğini görmüşlerdir. Çünkü bu uygulamayla hedef kitleyi daha iyi anlayabilmek, rakiplerden farklı bir vaat ortaya koyabilmek ve daha yaratıcı fikirler oluşturabilmek mümkündür. Stratejik planlama, kendinden beklenileni ortaya koyabilmek için, çeşitli araştırma yöntemlerine, analizlere ve stratejik bakış açısına gereksinim duymaktadır. Stratejik planlama, tüm bu gereksinimleri yerine getirirken kendini stratejik planlamacıdan soyutlayamaz. Stratejik planlamanın başarısında en önemli görev stratejik planlamacıya düşmektedir. Pek çok özelliği kendisinde toplamış olan stratejik planlamacılar, bu özellikleriyle reklam stratejisinin başarısında önemli rol oynamaktadırlar.